Boson

Marketing, Sprzedaż, Media, Doradztwo

Outsourcing sprzedaży

Na zlecenie naszych klientów zarządzamy procesem sprzedaży ich produktów. Zarówno     w kanale B2B jak i B2C.

Tworzymy sieć sprzedaży, kanały dystrybucji. Zarządzamy bieżącym procesem sprzedaży. Dzięki temu nasi klienci poprawiają efektywność procesu sprzedaży:

  1. Zwiększają sprzedaż
  2. Zmniejszają koszty związane ze sprzedażą (koszty osobowe, infrastruktura)
  3. Skracają czas wejścia na rynek

Przygotowujemy i realizujemy kompleksowo strategie wejścia na nowe rynki zbytu.

Nasi klienci:

Nasi partnerzy w dystrybucji B2C to największe sieci detaliczne w Polsce,